Kadın Girişimcilere Destek Platformu

Anasayfa Üyeler Bilgi Notları Bir Bilene Sorun Ba�ar� Hikayeleri Forum İletişim

İşim için yararlanabileceğim hibe ve destekler nelerdir?

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı:
 
İlçe bazında Kaymakamlıklara bağlı olarak çalışan Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları “İş kurmak isteyen yoksul vatandaşlar” için sermaye desteği sağlıyor. Yararlanabilmek için bulunduğunuz ilçedeki kaymakamlıklarda bulunan SYDV ofisine başvurmanız gerekiyor.Vakıftan alabileceğiniz proje dokümanını hazırlayıp başvurduğunuzda, eğer projeniz uygun bulunursa, 15.000 TL’ye kadar destek alabiliyorsunuz. Alınan destek şu şekilde geri ödeniyor:
·         İlk yıl ödemesiz,
·         İkinci yıl verilen proje desteğinin %20’si,
·         Üçüncü yıl %20’si,
·         Dördüncü yıl %30’u,
·         Beşinci yıl %30’u şeklinde olmak üzere
·         5 yıl vade ile faizsiz olarak uygulanıyor.
 
 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı-KOSGEB
 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı- KOSGEB Sanayi Bakanlığı’na bağlı olup verdiği desteklerinden; imalat ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler faydalanabilir. Kredi alımı, eğitim, danışmanlık, yazılım, kalite geliştirme, teknoloji geliştirme (ARGE), fuarlara katılım eleman istihdamı gibi bir çok konuda 38’den fazla türde destek vermektedir. Bu desteklerden yararlanmak için KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmak gerekiyor.
 
 T.C.Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
 
MEB’e bağlı ve her ilde örgütlenmiş Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde meslek teknik kursları düzenleniyor. Zaten eğer işiniz de Çıraklık Eğitimi kapsamındaki 130 meslek dalında işyeri kapsamında giriyorsa, bu eğitimlerden yararlanarak ustalık belgesi alabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde verilen eğitimlerle ilgili olarak, MEB İlçe Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Müdürlüklerinden bilgi alabilirsiniz. Verilen eğitim konuları ile ilgili bilgi almak için ise tıklayın.
 
 
Türkiye İş Kurumu - İŞKUR
 
İŞKUR; istihdamın artırılması ve işgücü piyasasının nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması amacıyla, Aktif İşgücü Programları çerçevesinde mesleki eğitim kursları ve işgücü uyum hizmetleri veriyor. Bu kapsamda, kuruma kayıtlı işsizlerden herhangi bir mesleki bilgi ve becerisi bulunmayanların  kendilerine gelir getirici bir faaliyette bulunmalarını temin amacıyla “Kendi İşini Kurmak İsteyenlere Yönelik Meslek Edindirme Kursları” veriliyor. Bu kursların yanı sıra yine kuruma kayıtlı kişilere yönelik olmak üzere; İstihdam Garantili İşgücü Yetiştirme Kursları, Meslek Geliştirme Kursları, Özürlülere Yönelik Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Faaliyetleri, Hükümlü ve Eski Hükümlülere Yönelik Mesleki Eğitime ve Rehabilitasyon Faaliyetleri, İşsizlik Sigortası Kapsamında İşsizlere Verilen Eğitimler düzenleniyor.  
 
 
 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde kurulan Kadın Girişimciler Kurulu tarafından yürütülen “Yurt İçi Fuar Katılımında Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında kadın girişimcilerin ürettikleri mal ve hizmetleri tanıtırken yeni ticari ilişkiler kurmalarına imkân sağlayacak en etkin platform olan fuarlarda ücretsiz olarak yer almalarını sağlamak amaçlanıyor.
 
 
 
 
Kadın Girişimciler Derneği - KAGİDER
 
KAGİDER tarafından; kadınlara yönelik olarak “İşimi Kuruyorum” ve “İşimi Geliştiriyorum” adlı KAGİDER tescilli eğitimler veriliyor, umut vadeden girişimci kadın adaylarının hazırladıkları ve değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan iş kurma projelerine yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlanıyor. Bu eğitimlere katılmış olan ve kendilerine ait nitelikli ve umut vadeden iş projeleri geliştirmiş olan kadınların projeleri arasından 6 proje seçiliyor ve 6 ay süreyle projeleri dahilindeki çeşitli ihtiyaçlarını KAGİDER desteği ile gerçekleştirebiliyor ve KAGİDER üyelerinden ücretsiz danışmanlık alıyorlar.
 
  
 
TC Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi - İGEME
 
İGEME, 1960 yılında Türkiye ihracatını geliştirmek ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, bu amaçla araştırma ve çalışmalar yapmak ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak ana işlevi ile kurulmuş bir kamu kuruluşudur. İGEME, ihracatçıya ve ihracat potansiyeli olan firmalara gerekli tüm bilgileri sağlamak, bu alandaki beceri ve donanımlarını geliştirmelerine yardımcı olmak, dış ticaretle ilgili kamu kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, Türk ihraç ürünleri ve firmalarının yurtdışında tanıtılması amacı ile yayınlar hazırlamak, uluslararası fuarlara milli katılımlar organize etmek, yerli ihracatçı ile yabancı ithalatçı arasında doğrudan temas imkânları yaratmak gibi faaliyetleri sürdürüyor.
 
 
 
Tarım Bakanlığı - Tarımsal Destekler
 
Ülkemizde tarımla ilgili destekler, Tarım Bakanlığı (www.tarim.gov.tr) tarafından yürütülüyor. Bu destekler mazot, gübre gibi girdilerin yanısıra, bazı tarımsal ürünlerde fark ödemesi, çevre, ARGE, zararlılar, sertifikalı tohum ve fidan kullanımı, ihracat iadesi gibi desteklerdir. Bu destekler için bulunduğunuz yerdeki İl/İlçe tarım müdürlüklerine başvurarak yardım alabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın.  

 

 
İzlenme: 172832 izlenme    Şikayet Et
 
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Habitat İçin Gençlik Özel Sektör Gönüllüler Derneği İpekyolu Kadın Kooperatifi Umut Işığı Kadın Kooperatifi İlk Adım Sabancı Vakfı