Kadın Girişimcilere Destek Platformu

Anasayfa Üyeler Bilgi Notları Bir Bilene Sorun Ba�ar� Hikayeleri Forum İletişim

Muhasebe işlemleri ve tutulacak kayıtlar

 

Muhasebe, işimizle ilgili para hareketlerinin kaydedilmesidir. Paranın günlük olarak nereden gelip nereye harcandığını takip etmemizi sağlar. Kayıtlı bir iş yaptığımız durumda resmi olarak muhasebe tutmak zorundayız. Ancak her durumda gelir ve giderlerin kaydedilmesi işimizin gelişmesi açısından büyük önem taşır. Muhasebe çok ciddiye alınmalıdır. Muhasebecimiz, bizim Maliye karşısında tutmamız gereken yasal defterleri tutmakla görevlidir. Ancak unutmayın ki, asıl sorumluluk işin sahibine aittir. Muhasebecinin bir hatası zarar etmemize sebep olabilir. Dolayısıyla, sürekli öğrenerek muhasebecimizin doğru yapıp yapmadığını kontrol etmemiz gerekir.
 
Neden kayıt tutulur?
 
1. Muhasebe kayıtlarımız sayesinde para giriş çıkışını kontrol altında tutabiliriz.
2. Kayıtlarımız bize işimizin nasıl gittiğini gösterir.
3. Kayıtlarımız sayesinde işimizin gidişatını başkalarına da gösterebiliriz (örn. kredi başvurusu sırasında bankaya).
4. Muhasebe kayıtlarımız, işimizle ilgili geleceğe yönelik doğru ve gerçekçi plan yapmamızı sağlar.
5. Devlete karşı olan yükümlülüklerimizi gerçekleştirmemizde yardımcı olur.
 
Tutulacak Defterler
 
Vergi usul kanunun 175. maddesine göre işletme sahipleri yaptıkları faaliyetlerin kayıtlarda görünmesi için defter tutmak zorundadır.  
 
Birinci sınıf tacirler, bilânço esasına göre; (Limited, anonim gibi sermaye şirketleri buna tabidir)
a) Yevmiye defteri
b) Büyük defter ( defter-i kebir)                   
c) Envanter defteri,
d) Günlük kasa defteri, tutarlar
 
İkinci sınıf tacirler, işletme hesabı esasına göre; (Gerçek şahıs işletmeleri buna tabidir)
a) İşletme hesabı defteri
b) Günlük perakende satış ve hâsılat defteri tutarlar.
 
Defterler kullanılmaya başlanmadan önce işletmenin bulunduğu bölgedeki notere tasdik ettirilir. Her yıl 31 Aralık’a kadar bu işlem tamamlanır. Saklanma süreleri vergi usul kanununa göre 5 yıl Türk ticaret kanununa göre 10 yıldır.
 
 
Muhasebe ile ilgili Belgeler
 
Muhasebemizi tutabilmek için kasamıza giren ya da kasamızdan çıkan para için vergi usul kanununa uygun yasal belgeler hazırlamalıyız. Bu yasal belgeler olmadan yaptığımız işlemlerin muhasebe kayıtlarına girişini yapamayız. Girişinin yapılmaması da hem ticaret kanuna göre tutmamız gereken kayıtları tutamamamız, hem de vergi, SSK, vb yükümlülüklerimizi yerine getiremememiz anlamına gelir, bunlar da cezaya tabidir. İşlemlerin muhasebeleştirilmesi için kullanılabilecek belgelerle ilgili bilgi almak için tıklayın.
 
Vergi Beyannameleri:
 
Her mükellef vergi beyannamesi vermek zorundadır. Zarar dahi ediliyor olsa bu beyannameler bağlı olduğunuz vergi dairesine gönderilir. Zarar etmişseniz vergi ödemezsiniz ancak, 2-3 yıl sürekli zarar eden bir işletmeyi Maliye Bakanlığı zarar ettiği halde neden işletme kapatılmıyor diye incelemeye alabilir.
1. Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamesi. Her ay verilir.
2. Muhtasar Beyanname. Her ay ya da 3 ayda bir verilebilir.
3. Gelir Vergisi Beyannamesi- Gerçek kişiler her yılın Mart ayında, Kurumlar vergisine tabi işverenler ise her yılın Nisan ayında verir.
4. Geçici Vergi Beyannamesi: Her 3 ayda bir verilir. Bu vergi adı altında ödenen vergiler, Mart ayında verilen Gelir Vergisi Beyannamesi’nde yıllık ödenecek gelir vergisinden düşülür.
 
DİKKAT: Vergi dairesinden yoklama memurunun geldiği gün, işletmemizin kurulduğuna dair bildirimi SGK’ya yapmanız gerekir. Aksi takdirde asgari ücretin 3 katı ceza kesilebilir.
 
Zorunlu Bildirimler:
İşverenler aşağıdaki durumları ilgili kurumlara bildirmek durumundadır:
İşçi Giriş ve Çıkışları (Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK)
İşyeri Adres değişiklikleri (SGK, Vergi dairesi, sicil memurluğu, belediye)
İlave yeni faaliyet konuları (Vergi dairesi, sicil memurluğu)
İş konusu değişiklikleri (Vergi dairesi, sicil memurluğu)
Şube açma (Vergi dairesi, sicil memurluğu, SGK)
Mükellefiyet sınıf değiştirme talepleri (Vergi dairesi)
 İşyeri kapatma veya fesih kararları (SGK, Vergi dairesi, sicil memurluğu, belediye)
 
İşlemlerin takibini nasıl yapabiliriz?
 
Her yıl en geç Mart ayı sonuna kadar önceki yıla dair bilanço ve gelir tablosu hazırlanır ve Maliyeye bildirilir. Bilanço ve gelir tablosu 1 yıl boyunca tutulan muhasebe kayıtlarının sonuçlarını kapsar ve 1 yıl sonunda ne kadar gelir elde ettiğimizi ve ne kadar kâr ettiğimizi bu belgelerden görebiliriz. Bu belgeleri muhasebeciler hazırlar. Ancak bu belgeler belli kural ve formatlara göre hazırlanırlar, bu nedenle bazen ilk bakışta karmaşık görünse bile muhasebecinizle konuşarak çözebilirsiniz.
 
Ayrıca istediğiniz zaman muhasebecinizden işlemlerin takibi için bazı dökümler isteyebilirsiniz. Bu dökümleri her ay sonunda istemeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz. Eğer muhasebecinizden mizan isterseniz, o anda kasada veya bankada toplamda ne kadar para olduğunu, belli başlıklar altında toplam olarak ne kadar harcama yapılmış olduğunu, ödenmemiş ya da ödenecek harcamalar, borçlar ve alacaklarınızı görebilirsiniz. Muavin döküm isterseniz de, gelir, gider, borç ya da alacakların detayını görebilirsiniz.
 
Ayrıca resmi olmasa da bir tür kasa defteri gibi günlük para giriş-çıkışlarıyla ilgili olarak kendi kaydınızı da tutabilirsiniz. Böylece kendi kayıtlarınızı muhasebedeki kayıtlarla karşılaştırarak kontrolünü yapabilirsiniz. Bunu herhangi bir defterde her gün için gelir ve gider için ayrı başlıklar açıp, gün boyunca gelir ve harcamalarınızı bu başlıklar altına kaydedebilirsiniz. Gelirler altında önceki günden kalan para ya da kendinizin eklediği paraları da yazmayı unutmayın. Gün sonunda da her ikisinin de toplamlarını alıp, birbirinden çıkararak elinizde ne kadar para olması gerektiğini hesaplayabilirsiniz. 
 
 
Kontrol Listesi
 

 
YAPILACAK İŞLER
E / H
Y
I
L
B
O
Y
U
Kurumlar vergisi için en geç 15 Nisana kadar beyanname alınıp, 30 Nisana kadar ödeme yapıldı mı?
 
Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında geçici vergi için ayın 14’üne kadar beyanname verilip, 20’sine kadar ödendi mi?
 
Herhangi bir odaya üyeyseniz Oda aidatları yatırıldı mı?
 
Muhasebe defterleri noterde onaylatıldı mı? (en geç 31 Aralık’a kadar)
 
Bilânço ve gelir tablosu hazırlandı ve Maliye’ye bildirildi mi? (en geç sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar)
 
H
E
R
 
A
Y
Bütün gelir ve giderlerin evrakları tamamlandı mı (fatura, makbuz, vb) ve muhasebe kayıtlarına girişi yapıldı mı?
 
Günlük kasa defteri düzenli tutuldu mu?
 
Muhasebe gerekli resmi işleri (vergi tahakkuku, vb) yaptı mı?
 
Ayın ilk haftası ücret bordroları ve sigorta bildirgeleri hazırlandı mı?
 
Ayın 10’una kadar geçmiş ayın fatura, makbuz, vb evraklar muhasebeye ulaştırıldı mı?
 
En geç ayın 24’üne kadar Muhtasar ve KDV beyannameleri verilip, ayın 26’sına kadar da ödendi mi?
 
En geç ayın son günü SSK aidatları yatırıldı mı?
 
Muhasebenin ödeme ve gerekli resmi işlemleri yapıp yapmadığı takip edildi mi?
 
Günlük kasa defteri ile muhasebe kayıtları birbirini tutuyor mu?
 
Muhasebe kayıtları ile banka hesabı birbirini tutuyor mu?
 
Bütün resmi evraklar dosyada tamam mı?
 
Fatura, gider makbuzu koçanları, vb gibi evraklar sizde mi duruyor?
 

 
 
İzlenme: 47140 izlenme    Şikayet Et
 
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Habitat İçin Gençlik Özel Sektör Gönüllüler Derneği İpekyolu Kadın Kooperatifi Umut Işığı Kadın Kooperatifi İlk Adım Sabancı Vakfı