Kadın Girişimcilere Destek Platformu

Anasayfa Üyeler Bilgi Notları Bir Bilene Sorun Ba�ar� Hikayeleri Forum İletişim

Yaptığım işle ilgili Meslek Örgütlerinden Nasıl Yararlanabilirim?

İş kurduğunuzda bir odaya kayıt olmanın birçok avantajları vardır. Bazen bir işi kurabilmek için bir odaya kayıt olmak kanunen şarttır. Mesela, muhasebeciler, işlerini yapabilmek için muhasebeciler odasına kayıt olmak durumundadır. Şahıs şirketi olarak ticaret odasına da kayıt olmak mümkündür.  Yasal zorunluluğunuz olmadığı durumlarda, esnaf sanatkârlar odaları ile ticaret-sanayi odaları arasında seçim yapmak ise sizin kararınıza kalmıştır.

 

Sanayi ve Ticaret Odaları

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği - TOBB, özel sektörün Türkiye’de mesleki üst kuruluşu ve yasal temsilcisidir. TOBB’un halen, yerel düzeyde, ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi, deniz ticaret odaları ve borsalar şeklinde oluşmuş 365 üyesi bulunmaktadır. Tüm ülke çapında yayılmış olan oda ve borsalara, çeşitli büyüklüklerde ve bütün sektörlerden 1 milyon 200 binin üzerinde firma kayıtlı bulunmaktadır. TOBB’un amacı odalar ve borsalar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, üyelerin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakı korumaktır. Sanayi ve Ticaret Odası’na üye olmanın avantajları bazı kuruluşlardan indirimli alışveriş yapmak, daha uygun koşullarda banka kredisi bulmak ve ticari vize alımında kolaylık olarak söylenebilir. TOBB hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayın.

 

TOBB’a bağlı oda ve borsa adreslerine ulaşmak için tıklayın. 

 

Ticaret odasına kayıt için yapılacak işler şunlardır:

 

 • Gerçek kişiler olarak iş kuracaklar; noterden en az 1 nüsha  Ticaret Ünvan Tasdiknamesi düzenletirler. Bu belgede firma sahibinin ev ve iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, ticaret unvanı belirtilir ve ticaret unvanı altında kullanacağı imza 3 kere tekrarlanır.

 

 • Limited şirket gibi tüzel kişiler, Kolektif ve Komandit şirketler ile iştirakleri ise, noterden en az 3 nüsha ana sözleşme ile temsil yetkilisinin imza beyannameleri düzenletirler.

 

 • Limited şirketler ile Anonim şirketler ana sözleşmelerini; Notere onaylattıktan sonra ticaret odasına kaydolarak kurulurlar.

 

Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin Ticaret Odası’na kayıt işlemlerinde Ticaret Sicili Memurluğu’na vermeleri zorunlu belgelerine ek olarak, sadece bir Oda Kayıt Beyannamesini içindeki açıklamaya göre doldurup imzalayarak vermeleri yeterlidir.

 

Odaya kayıt olma işlemleri ile ilgili daha detay bilgi almak için tıklayın.

 

 

 

2007 yılında TOBB bünyesinde Kadın Girişimciler Kurulu oluşturulmuştur. Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB bünyesinde kadın girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. Kurul aynı zamanda kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur. Daha fazla bilgi almak için tıklayın.

 

 

Esnaf ve Sanatkâr Odaları

 

Meslek örgütü; herhangi bir mesleğin geliştirilmesi, korunması, tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamaya çalışır. Meslekle ilgili sorunları belirler ve bu sorunların çözülmesi için devlet nezdinde çaba sarf eder. Meslekler arasında işbirliğinin sağlanması, meslek mensuplarının haklarının geliştirilip korunması için uğraşır. Meslek alanındaki yasal düzenlemelerin, mensuplarının ve halkın yararına gerçekleştirilmesi için devlet nezdinde girişimlerde bulunur. Ayrıca, meslek mensupları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çaba sarf eden bir sivil toplum kuruluşu türüdür.

 

Meslek örgütleri biraraya gelerek güçlerini birleştirmiş ve daha etkili olabilmek için birlikte hareket ederek oda kurmuşlardır. Örneğin, ayakkabıcılar biraraya gelmişler, Ayakkabıcılar odasını kurmuşlardır. Ayakkabıcılar gibi birçok meslek dalında çalışanlar kendi odalarını kurmuşlar, bu odalar biraraya gelerek Esnaf birliklerini kurmuşlar, birlikler de biraraya gelerek federasyon ve konfederasyon kurmuşlardır.

 

Esnaf ve Sanatkâr odalarının en üst çatı örgütü olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) bünyesinde 13 mesleki federasyon ve 82 Esnaf Birliği ile ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir. Bünyesinde 3159 esnaf ve sanatkar odası ve 1.8 milyon civarında üye bulunmaktadır. TESK hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayın.

 

Meslek federasyonları hakkında bilgi almak için tıklayın.

 

 

Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birlikleri

Esnaf ve Sanatkar Odaları Birlikleri ise İstanbul’da 2 tane olmak üzere tüm illerimizde esnaf ve sanatkarları birleştiren çatı örgüttür. Birlikler için en büyük olanı 150 civarında üye odasıyla İstanbul Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği-İSTESOB’tur. (www.istesob.org)

 

Esnaf Odasına nasıl kayıt olunur?

 

5362 Sayılı Kanun’un 68. Maddesinin 1. Fıkrasına göre esnaf ve sanatkârlar çalışmaya başladıktan sonraki 30 gün içerisinde bağlı bulundukları Esnaf Sicil Müdürlüğüne kayıt olmak ve bunu Esnaf Sicil Gazetesi’nde ilan ettirmek zorundadır.

 

Esnaf odasına kayıt için istenen belgeler şunlardır:

 • Vergi  dairesine kayıt belgesi 
 • 3 fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı örneği
 • Sicile kayıt belgesi
 • Alanında ustalık belgesi

 

Daha detaylı bilgi için tıklayın

 

Ustalık Belgesi nasıl alınır?

 

3308 sayılı yasa gereğince çıraklık eğitimi kapsamındaki 130 meslek dalında işyeri açacakların Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenmiş ustalık belgesine sahip olmalı ya da bu belgeye sahip olanları işyerinde çalıştırmalıdır. Aynı kanuna göre, bir işyerinde usta unvanı ile çalışan bir kişi, o işyerinde yapılan mal ve hizmet üretiminin yanı sıra, işyerinde çalışan çırakların da eğitiminden de sorumludur. Bu sebeple, işyerlerinde istihdam edilen “ustalık belgesi” sahibi kişilerin usta unvanı ile birden fazla işyerinde çalışmaları mümkün değildir.

 

Kapsam dışı meslekler ise çıraklık eğitim kapsamında bulunan 130 meslek dalının dışında kalan meslekleri ifade eder. Bir işyeri açmak için ustalık belgesi istenen bu 130 meslek grubunun dışında kalan mesleklerde işyeri açmak istenirse bulunduğunuz ildeki esnaf birliğinden bu konudaki güncel bilgileri almanız en doğrusudur. Belki de işinize tanımlamaya uygun olan kapsam dışı bir meslek türü, işyeri açmanız için istenen ustalık belgesi gibi belge sorunlarını aşmanıza yardımcı olabilir.

 

 • Araç sahibi esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi
 • Sicil ilan bedeli dekont örneği (Mesleğe ve odaya göre değişir)
 • Sicil harç bedeli dekont örneği (Mesleğe ve odaya göre değişir)

 

Daha detaylı bilgi için tıklayın.

 

İzlenme: 17240 izlenme    Şikayet Et
 
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Habitat İçin Gençlik Özel Sektör Gönüllüler Derneği İpekyolu Kadın Kooperatifi Umut Işığı Kadın Kooperatifi İlk Adım Sabancı Vakfı