Kadın Girişimcilere Destek Platformu

Anasayfa Üyeler Bilgi Notları Bir Bilene Sorun Ba�ar� Hikayeleri Forum İletişim

İşimin finansmanını nasıl sağlayabilirim?
İşimin finansmanını nasıl sağlayabilirim?

Finansman, para ve nakit işlerinin yönetimi ile ilgilidir. Finansman, öncelikle işletmeyi kurmak ve yönetmek için gerekli olan paranın bulunması ve kullanılması ile ilgilidir. İhtiyacımız olan para için kaynaklarımız şunlar olabilir:

-          kendimiz ve varsa ortaklarımızın birikimleri

-          arkadaş veya akrabalardan alınabilecek borçlar

-          mikrokredi kuruluşları, bankalar gibi finansal hizmetler sunan kuruluşlardan alınan krediler

-          SYDV, KOSGEB gibi devlet kuruluşlarından sağlanan destekler

 

Krediler, finans kuruluşlarından alınan borçlardır. Kredilerin geri ödenmesi sırasında kredi verenlere faiz ödenir. Kredi verenler, verdikleri faizin karşılığında teminatisteyebilirler. Bir kredi için ödenecek faizin, o kredinin kullanımı ile elde edilecek kazançtan daha az olması gereklidir. Başka bir anlatımla borç alınan sermayenin getirisinin, sermayenin maliyetinden (ödenecek faiz) yüksek olması halinde yatırım yapılmalıdır. Örneğin; % 5 faizle (sermaye maliyeti) aldığımız krediyi işe yatırdığımızda, yıl sonunda iş yapmaktan elde edeceğimiz kazanç % 10 ise (sermayenin getirisi), bu yatırımın yapılması rasyoneldir. Eğer bu yatırımdan beklediğimiz kazanç  % 5 veya daha az ise, bu yatırımı yapmamamız gerekir. Yatırımda kullanılacak sermayenin alternatif maliyetinin (başka bir yerde kullanılsaydı elde edeceği getiri) de yatırımdan elde edilecek getiriden daha yüksek olmaması gereklidir.  Örneğin, elimizdeki 1000TL ile bir iş kurduğumuzda, bir yıl sonunda % 14 kazanç sağlıyorsak (sermayenin getirisi), paramızı bankada % 10 faiz veren bir mevduat hesabına (alternatif maliyet) yatırmak yerine iş kurmak daha rasyonel bir karardır.  Sermaye maliyeti ve alternatif maliyet kavramları kullanılacak fonların hangi oranda kişisel sermayeden ve hangi oranda kredi olarak sağlanacağının kararlaştırılmasında kullanılır. Kredi maliyeti yüksek ise (krediye ödenecek faiz), yatırımın daha çok kişisel fonlarla yapılması yararlıdır.  Borç faizlerinin düşük olduğu ve kazanç olasılığının yüksek olduğu zamanlarda kredi ile iş yapmak daha rasyonel olur. Bir işletme kurmak için alınacak kredilerde bazen geri ödemesiz süreler olabilir. Teşvik amacıyla düşük faizli kredi olanaklarının araştırılması gerekir. Mikro krediler bu tür elverişli finansman olanaklarıdır. Mikro krediler, küçük girişimlerin hayata geçirilmesi için, çoğu zaman geri ödemesi uzun vadeye yayılan,  düşük faizli ve teminat gerektirmeyen borçlardır.

 

Kuruluş sermayesinin planlanması 

 

İşimizi kurmak için öncelikle bir kereye mahsus olarak yapacağımız harcamalar vardır, alet edevat alımı gibi. Bu harcamalar kuruluş maliyetlerimizi oluşturur. Ayrıca işimizden para kazanmaya başlayıncaya kadar yapacağımız işletme giderleri vardır, kira ya da hammadde alımı gibi. Kuruluş için gerekli sermayeyi hesaplarken yapacağımız bu iki tür harcamayı hesaplamamız gerekir. Bu aşamada kendimize soracağımız sorular şunlar olabilir:

 

-          Ne kadar sermayeye ihtiyacım olacak? (Kuruluş maliyetlerinin yanı sıra para kazanmaya başlayıncaya kadarki işletme maliyetlerinin toplamı sermaye ihtiyacımızı gösterir. Bununla ilgili olarak “Maliyet, Fiyat ve Kârı nasıl hesaplayabilirim” başlıklı bilgi notunu inceleyebilirsiniz.)

-          Bunun ne kadarını kendi kaynaklarımdan karşılayabilirim? (ayni veya nakdi olarak)

-          Geri kalan sermaye ihtiyacımı nereden karşılayabilirim? (kredi ve borç fırsatları neler?)

-          Kredi alınacaksa kaynağı, maliyeti ve geri ödeme koşulları nelerdir?

-          İşimden ne zaman para kazanmaya başlayabilirim?

-          Hesaplarda öngörülemeyen harcamalar için ne kadar yedek tutar ayırabilirim?

 

Gelecekteki yatırımların planlanması

 

İşe yatırım yapılmazsa işin başarı şansı çok azalır. Bu nedenle işimize başladıktan sonra işimize yapacağımız yatırımları ve bunun için ne kadar para gerekeceğini planlamamız gerekir. Bunun için aşağıdaki soruları kendimize sorabiliriz:

·         İşim için gelecek faaliyet döneminde ne kadar fon gerekli?

·         Bu gerekli fonlar nereden sağlanacak?

·         Ek fon gereksinimi olacak mı?

·         İşimde nakit girişleri hangi zamanlarda gerçekleşecek?  (Satışlardan elde edilecek gelirler ve/veya kredi girişlerinden gelecek nakit akışları)

·         İşimde nakit çıkışları hangi zamanlarda gerçekleşecek? (Üretim ve satışlar için gerekli giderler)

 

Sermaye desteği alabileceğiniz kuruluşlar hakkında bilgi almak için tıklayın

 

MAYA

TİSVA


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve İl Özel İdareleri

KOSGEB 100.000 KOBİ KREDİ FAİZ DESTEĞİ

Garanti Bankası Kadın Girişimci Destek Paketi –

Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlıysanız: Esnaf ve Kefalet kooperatifleri kredileri

İzlenme: 167304 izlenme    Şikayet Et
 
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Habitat İçin Gençlik Özel Sektör Gönüllüler Derneği İpekyolu Kadın Kooperatifi Umut Işığı Kadın Kooperatifi İlk Adım Sabancı Vakfı