Kadın Girişimcilere Destek Platformu

Anasayfa Üyeler Bilgi Notları Bir Bilene Sorun Ba�ar� Hikayeleri Forum İletişim

Nasıl Pazarlama Yapabilirim?

Pazarlama ne demektir?

Pazarlama, insanların neye ihtiyacı olduğunu ve neyi satın almaya istekli olduğunu belirleyerek, belli bir kâr bırakacak şekilde pazara sunma sürecidir.

 

Pazarlama iyi yapılmazsa ne gibi problemlerle karşılaşabiliriz?

  • Pazarda satılabilecek miktardan daha fazla üretiriz.
  •  Varolan başka firmaları dikkate almadan işe başlarız ve varsa, pazardaki darlığı göremeyiz ve satış yapamayız.
  • Düşük bir fiyat vererek, karımızı azaltırız.
  •  Yüksek bir fiyat belirleriz ve ürünümüzü bu fiyattan satın alabileceklerin sayısı az olduğu için yeterince satış yapamayız.
  •  Ürün tasarımı ve paketlemeyi ürünümüzü çekici hale getirecek biçimde yapmayız.
  •  Pazardaki kalite düzeyini tutturamayız.
  • Satış yerimizi yanlış belirleriz.

 

Pazarlama Planı oluşturmak için…

Kendi pazarlama planımızı oluşturmadan önce 2 konuda bilgiye ihtiyacımız vardır. Bu bilgiler bizim pazarlama faaliyetlerimizi doğrudan etkiler.

 

1. Ürünümü kim satın alacak? Müşteriler kim?

Müşterilerimizi iyi tanımazsak onlara nasıl ulaşacağımızı ve satış için hangi yolun daha uygun olacağını, ürünü hangi fiyattan satacağımızı bilemeyiz. Müşterilerin özellikleri, gelir düzeyleri, ihtiyaçları, beklentileri, ilgisi nasıl çekilebilir, vb gibi bilgilere ihtiyacımız var.

 

2. Rakiplerim kimler?

Ürüne talep olduğu halde, başkalarının daha uygun koşullarda sunması satışı engelleyebilir. İşimize başlamadan önce; olası rakiplerimiz kimlere, nasıl satış yapıyorlar, fiyatları ne, ürün kalitesi ve sunum biçimi nasıl, müşteriye nasıl ulaşıyorlar, ürünlerine yeterince talep var mı, müşteriler ürünü neden rakiplerden değil bizden satın alır, vb gibi soruların cevaplarına ihtiyacımız var. Daha sonra işletmenin rakipler karşısındaki durumunun belirlenmesine sıra gelir: Ben müşterilerin beni tercih etmesi için ne yapabilirim, bunları yapabilmek için neye ihtiyacım var?

 

 

Başarılı Bir Pazarlama Neleri Yapmayı Gerektirir?

 

1. Pazarın istediği ürünü sunmak – Ürün

Ürünün kendisi, pazarın ilgisini çekecek temel etkendir. Ürüne ve sunuluşuna ilişkin düzenlemeler, pazarlamanın bir parçasıdır.

-          Tüketiciler öncelikle ürünün sağlayacağı fayda ve karşılayacağı ihtiyaç, sonra da onun nasıl sunulduğu (marka, kalite, ambalaj, tarz, vb) ile ilgilenirler

-          Ürünlerin talep özellikleri de pazarlamanın nasıl yapılacağını etkiler. Talep özellikleri genellikle dörde ayrılır:

* Sınırlı talebi olan ürünler, örneğin: kitap

* Lüks/özellikli ürünler, örneğin: televizyon

* Gerekli-zorunlu ürünler, örneğin: ekmek

* Yüksek talepli ürünler, örneğin: yazın dondurma.

 

Pazarlama çalışmalarınızı planlamak için aşağıdaki sorulardan yararlanabilirsiniz:

·       Tüketiciler benim ürünümü ya da sunduğum hizmeti satın alırlar mı? Satın almaları için nasıl bir düzenleme yapmalıyım?

·       Tüketicilerin istediklerine uygun hale getirebilmek için gerekli hammadde, beceri ve araç-gerece sahip miyim?

·       Pazarda benimkiler gibi başka ürün/hizmet var mı?

·       Ürünümü farklı ölçü, biçim ve renklerde yapmama gerek var mı?

·       Uymam gereken kalite standartları var mı?

·       Nasıl bir tasarım ve paketlemeyle ürünümü sunmalıyım?

 

2. Ürünü pazarın kabul edeceği fiyattan satmak – Fiyat

Fiyat, müşterilerin ürünü satın alma kararını vermelerinde çok önemli bir etkendir. Fiyatı belirlerken maliyet ve kârı karşılayıp karşılamadığı, müşterilerin bu ürün için ne kadar ödemeye istekli olacakları ve rakiplerin bu ürünleri ne kadara sattığı dikkate alınır.

-          Fiyat belirlerken müşterilerin kimlerden oluştuğunu bilmek önemlidir. Müşterisi farklı olan mağazalarda aynı ürün için farklı fiyatların uygulandığı hepimizin dikkatini çekmiştir.

-          Fiyatın psikolojik etkisi vardır. Bir ürünü 100 liradan değil de 99.99 liradan aldığımızda daha ucuzmuş etkisi yaratır, oysa aradaki fark çok azdır.

 

Pazarlama planınızı hazırlamak için aşağıdaki sorulardan yararlanabilirsiniz:

·       Ürün ya da hizmeti hangi fiyattan satabilirim? Fiyatın değişmesi talebi etkiler mi?

·       Satış yapmayı umduğum müşteriler ne kadar ödeyebilirler?

·       Benzer ürün ya da hizmetler hangi fiyattan satılıyor?

·       Üretim, yönetim ve pazarlama maliyetlerinden oluşan toplam maliyetlerim ne kadar olacak?

·       İş sahiplerine dağıtmak ve işimi geliştirmek için ne kadar kâr etmeye ihtiyacım var?

·       Maliyetleri ve kârı içerecek bir fiyattan satış yapabilecek miyim?

 

3. Ürünü pazarda kolaylıkla ulaşılır hale getirmek – Dağıtım

Ürünün satılabilmesi ancak kolay ulaşılması durumunda mümkün olabilir, bu nedenle mal ve hizmetlerin üreticilerden tüketicilere nasıl, hangi yolla ulaştırılacağını planlamak gerekir. Dağıtım süreci, ne kadar ürün yapabildiğimiz, bunların standart olup olmadığı, fiyatlar konusunda ne kadar esnek olabileceğimiz, pazarda ne kadar tanındığımızla yakından ilgilidir. Söz gelimi dağıtım kanalları ürünün farklı şekilde ambalajlanmasını ya da fazla miktarlarda satın alınacağı için daha ucuz fiyattan verilmesini gerektirebilir. Yine dağıtım kanalı çok yaygınsa ve bizim üretim kapasitemiz bunun altındaysa zor durumda kalabiliriz.

 

Dağıtım planınızı oluştururken aşağıdaki soruları kullanabilirsiniz:

·       Ürünümü kendim mi satacağım, yoksa bir aracı mı kullanacağım?

·       Satışı kendim yapacaksam; satış yeri neresi olacak, nasıl düzenleyeceğim?

·       Mağazalara ya da aracılara satacaksam; nasıl bağlantı kurmalıyım, yetkililerle nasıl konuşmalıyım?

·       Ürünümü pazara ulaştırmak bana ne kadara mal olacak?

 

4. Etkili bir biçimde pazarın dikkatini ürüne çekmek - Tanıtım

Tanıtımın amacı, insanları ürünümüzden haberdar etmek ve onları ürünümüzü almaya yönlendirmektir. Tanıtım faaliyetleri de, pazarlamanın diğer üç faaliyetiyle bir uyum içinde yapılmalıdır. (Örneğin; yoğun bir tanıtım kampanyası, ürünün fiyatı müşterinin satın alma gücüne uygun değilse, bizim işimize yaramayacak, tersine daha uygun fiyat politikası güden rakiplere avantaj sağlayacaktır.)

 

Tanıtım yöntemleri:

Reklâm: Reklâm mesajlarının ulaştırılacağı haberleşme kanalları 4 grupta toplanabilir:

1.    Radyo ve TV

2.    Gazete ve dergi gibi yazılı basın araçları

3.    Posta reklâm araçları (Postayla gönderilen broşür, katalog vb.)

4.    Açık hava reklâm araçları ( Afişler, panolar vb.)

5.    İnternet üzerinden tanıtım

Kişisel satış: Alıcı ile direkt ilişki kurma

Tanıtma-satış geliştirme: Yayınlanan haber ve röportajlar, tanıtım toplantıları, sergiler, eşantiyon-ikramiye verme, müşterilerin tavsiyeleri, vb.  

 

Uygun tanıtım yöntemini belirlemek için de şu soruların cevabını bulmalıyız:

* Satış yapmayı umduğum insanlara bu yolla ulaşabilir miyim?

* Bütçeme uygun mu?

İzlenme: 23958 izlenme    Şikayet Et
 
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Habitat İçin Gençlik Özel Sektör Gönüllüler Derneği İpekyolu Kadın Kooperatifi Umut Işığı Kadın Kooperatifi İlk Adım Sabancı Vakfı